Arkusz właściwości <Użytkownik> - Członek grupy

Element Szczegóły

Członek grupy

Wyświetla listę grup, których członkiem jest dany użytkownik.

Dodaj

Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybranie grupy, do której ma być dodane to konto użytkownika.

Usuń

Usuwa użytkownika z wybranej grupy.


Spis treści