Egenskapssida för <användare> – Medlem i

Element Beskrivning

Medlem i

Visar en lista över de grupper som användarkontot är medlem i.

Lägg till

Klicka om du vill markera en grupp som det här användarkontot ska läggas till i.

Ta bort

Tar bort användaren från den markerade gruppen.