Dialogrutan Ange lösenord för <användare>

Element Information

Nytt lösenord

Här skriver du ett lösenord på upp till 14 tecken. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

Bekräfta lösenord

Här skriver du det nya lösenordet en gång till så att det bekräftas.