Använd Lokala användare och grupper när du vill skapa och administrera användare och grupper som finns lokalt på en dator.