Anledningar till att inte köra datorn som administratör

När du kör datorn som medlem i gruppen Administratörer är systemet sårbart och kan drabbas av trojanska hästar och andra säkerhetsrisker. Att besöka en Internetplats eller öppna en bilaga i ett e-postmeddelande kan vara mycket skadligt för systemet. En okänd Internetplats eller okänd bilaga kan innehålla en trojansk häst och den koden kan hämtas till datorn och köras.

Om du loggar in som administratör på en lokal dator kan en trojansk häst formatera om hårddisken, ta bort filer och skapa ett nytt användarkonto med administratörsbehörighet.

På en lokal dator bör du därför lägga till ditt domänanvändarkonto enbart i gruppen Användare (och inte i gruppen Administratörer) när du utför rutinuppgifter, bland annat när du kör program och besöker platser på Internet. När du måste utföra administrativa uppgifter på den lokala datorn bör du använda Kör som administratör när du startar ett program med administratörsautentiseringsuppgifter.

Använd Kör som administratör så att du kan utföra administrativa uppgifter utan att utsätta datorn för onödiga risker. Mer information om att använda Kör som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (sidan kan vara på engelska).

Mer information om hur du använder Kör som administratör finns i avsnittet Köra ett program med administratörsautentiseringsuppgifter.

Om du måste utföra andra administrativa uppgifter, till exempel uppgradera operativsystemet eller konfigurera systemparametrar, loggar du ut och sedan in igen som administratör.