Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Tilldela ett inloggningsskript till ett lokalt användarkonto
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Användare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Användare

 3. Högerklicka på det användarkonto som du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Skriv skriptets filnamn och relativa sökväg på fliken Profil i Inloggningsskript.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Inloggningsskript kan innehålla skadliga kommandon. Därför bör du känna till innehållet i inloggningsskriptet innan du tilldelar det till en användare.

 • Inloggningsskript som lagras på en lokal dator gäller bara för de användare som loggar in på den datorn.

 • Inloggningsskript måste lagras i en delad mapp, eller undermapp till den delade mappen, med namnet Netlogon. Om mappen inte finns som standard måste du skapa den. Om du vill ange ett inloggningsskript som lagras i en undermapp till mappen Netlogon måste du inleda filnamnet med den relativa sökvägen till mappen. Om du till exempel vill tilldela inloggningsskriptet Start.bat som lagras i \\Datornamn\Netlogon\Mappnamn till en lokal användare skriver du Mappnamn\Startup.bat i Inloggningsskript:

Ytterligare referenser