Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Inaktivera eller aktivera ett lokalt användarkonto
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Användare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Användare

 3. Högerklicka på det användarkonto som du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Gör något av följande:

  • Inaktivera det valda användarkontot genom att markera kryssrutan Kontot är inaktivt.

  • Aktivera användarkontot genom att avmarkera kryssrutan Kontot är inaktivt.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • När ett användarkonto har inaktiverats kan användaren inte logga in. Kontot visas i informationsfönstret med ett X över ikonen.

 • Innan du aktiverar eller inaktiverar kontot måste du kontrollera att det av säkerhetsskäl inte har låsts.

 • När ett användarkonto har aktiverats kan användaren logga in som vanligt.

Ytterligare referenser