Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby wyłączyć lub uaktywnić konto użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć zaznaczone konto użytkownika, zaznacz pole wyboru Konto jest wyłączone.

  • Aby uaktywnić zaznaczone konto użytkownika, wyczyść pole wyboru Konto jest wyłączone.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Gdy konto użytkownika jest wyłączone, użytkownik nie może się zalogować. W okienku szczegółów konto jest wyświetlane ze znakiem X na ikonie.

 • Przed uaktywnieniem wyłączonego konta należy sprawdzić, czy konto nie zostało zablokowane ze względów bezpieczeństwa.

 • Gdy konto użytkownika zostanie uaktywnione, użytkownik może logować się normalnie.

Dodatkowe informacje


Spis treści