Omówienie przystawki Użytkownicy i grupy lokalne

Przystawka Użytkownicy i grupy lokalne znajduje się w rozszerzeniu Zarządzanie komputerem będącym zbiorem narzędzi administracyjnych umożliwiających zarządzanie pojedynczym komputerem lokalnym lub komputerem zdalnym. Przystawka Użytkownicy i grupy lokalne może być używana do zabezpieczania kont użytkowników i grup przechowywanych lokalnie na komputerze i do zarządzania nimi. Uprawnienia i prawa można przypisać do konta użytkownika lokalnego lub konta grupy na konkretnym komputerze (i tylko na tym komputerze).

Za pomocą przystawki Użytkownicy i grupy lokalne można ograniczyć możliwości wykonywania określonych działań przez poszczególnych użytkowników i grupy, przypisując im prawa i uprawnienia. Prawo upoważnia użytkownika do wykonania niektórych czynności na komputerze, na przykład sporządzania kopii zapasowych plików i folderów lub zamykania systemu. Uprawnienie to reguła związana z obiektem (zazwyczaj plikiem, folderem lub drukarką) i określająca, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do obiektu i w jaki sposób mogą to zrobić.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:


Spis treści