Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Dodawanie członka do grupy lokalnej

Aby dodać członka do grupy lokalnej przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Grupy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Grupy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać członka, kliknij polecenie Dodaj do grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać konto użytkownika lub konto grupy do tej grupy, w obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta użytkownika lub konta grupy, które chcesz dodać do grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby dodać konto komputera do tej grupy, kliknij przycisk Typy obiektów, zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK. W obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta komputera, które chcesz dodać do grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Aby usunąć członka z grupy lokalnej, należy zaznaczyć konto użytkownika, konto komputera lub konto grupy na liście Członkowie, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

 • Wszystkie prawa i uprawnienia przypisane danej grupie są przypisane każdemu członkowi tej grupy.

 • Należy ograniczyć liczbę użytkowników w grupie Administratorzy. Członkowie grupy Administratorzy na komputerze lokalnym mają uprawnienia Pełna kontrola na tym komputerze.

 • Jeśli komputer zostanie przyłączony do domeny, do grupy lokalnej można dodawać konta użytkowników, konta komputerów i konta grup z tej domeny i z zaufanych domen.

Aby dodać członka do grupy lokalnej przy użyciu wiersza polecenia
 1. Otwórz okno wiersza polecenia.

 2. Aby dodać członka do grupy Operatorzy kopii zapasowych, wpisz:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  Należy uwzględnić znaki cudzysłowów.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Wszystkie prawa i uprawnienia przypisane danej grupie są przypisane każdemu członkowi tej grupy.

 • Należy ograniczyć liczbę użytkowników w grupie Administratorzy. Członkowie grupy Administratorzy na komputerze lokalnym mają uprawnienia Pełna kontrola na tym komputerze.

 • Jeśli komputer zostanie przyłączony do domeny, do grupy lokalnej można dodawać konta użytkowników, konta komputerów i konta grup z tej domeny i z zaufanych domen.

Dodatkowe informacje


Spis treści