Okno dialogowe Ustawianie hasła dla <Użytkownik>

Element Szczegóły

Nowe hasło

Miejsce na wpisanie hasła o maksymalnej długości 14 znaków. W hasłach są rozróżniane wielkie i małe litery.

Potwierdź hasło

Miejsce na ponowne wpisanie hasła w celu jego potwierdzenia.


Spis treści