Aby uruchomić program z poświadczeniami administracyjnymi
  • W Eksploratorze Windows lub w menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny (lub ikonę) programu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Uwagi dodatkowe

  • Korzystanie z polecenia Uruchom jako administrator nie jest ograniczone do kont administratorów.

  • Polecenia Uruchom jako administrator można użyć do uruchomienia programu w kontekście konta administratora. Kontekst administratora jest używany tylko przez określony program i jest dostępny tylko do czasu zamknięcia tego programu.

    Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie korzystania z polecenia Uruchom jako (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

  • Niektóre programy nie obsługują polecenia Uruchom jako administrator.

  • Jeśli wykonanie polecenia Uruchom jako administrator nie powiedzie się, może to oznaczać, że usługa Informacje o aplikacji nie jest uruchomiona.

Dodatkowe informacje


Spis treści