Rozwiązywanie problemów

Jaki problem należy rozwiązać?

Został wyświetlony komunikat o błędzie „Lokalne zasady tego systemu nie pozwalają na logowanie interakcyjne” lub nie można zalogować się lokalnie.

Przyczyna:  Możliwość logowania lokalnego na komputerze jest kontrolowana przez zasady zabezpieczeń lokalnych.

Rozwiązanie:  Dodaj konto użytkownika do grupy lokalnej Użytkownicy lub użyj zasad zabezpieczeń lokalnych, aby przypisać określonemu użytkownikowi lub grupie prawo Zezwalaj na logowanie lokalne.

Wykonanie polecenia runas nie powiodło się.

Przyczyna:  Usługa Logowanie pomocnicze nie jest uruchomiona.

Rozwiązanie:  Uruchom usługę Logowanie pomocnicze.

Więcej informacji o poleceniu runas można znaleźć w opisie korzystania z polecenia Uruchom jako (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Nie można zalogować się na komputerze sieciowym z systemem Windows 95 lub Windows 98.

Przyczyna:  Długość hasła przekracza 14 znaków.

Rozwiązanie:  Utwórz nowe konto użytkownika lub zmień hasło na zawierające maksymalnie 14 znaków w systemie Windows 95 i Windows 98.

Nie można uzyskać dostępu do przystawek rozszerzenia Zarządzanie komputerem na komputerze zdalnym.

Przyczyna:  Usługa Rejestr zdalny nie jest uruchomiona na komputerze zdalnym.

Rozwiązanie:  Upewnij się, że usługa Rejestr zdalny została uruchomiona na komputerze zdalnym. Aby móc uruchomić tę usługę, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia na komputerze zdalnym.

Uwaga

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony również wtedy, gdy na komputerze zdalnym jest zainstalowany system Windows 95. Przystawka Zarządzanie komputerem nie obsługuje zdalnego dostępu do komputerów z systemem Windows 95.


Spis treści