Zarządzanie plikami dla kont użytkowników lokalnych

Administratorzy mogą korzystać z folderów macierzystych i folderu Dokumenty, aby zbierać pliki użytkownika w jednym miejscu. Umieszczenie plików użytkownika w jednym miejscu upraszcza proces wykonywania kopii zapasowych i ułatwia zarządzanie kontrolą dostępu.

Folder macierzysty może być folderem lokalnym lub folderem umieszczonym w zasobie udostępnionym. Może on być przypisany do jednego użytkownika lub do wielu użytkowników. Jeśli folder macierzysty jest przypisany do użytkownika, staje się domyślnym folderem tego użytkownika w oknach dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako, w sesjach wiersza polecenia oraz we wszystkich programach bez zdefiniowanego folderu roboczego.

Folder Dokumenty jest alternatywą dla folderów macierzystych, ale ich nie zastępuje. Kiedy użytkownik chce zapisać lub otworzyć plik, większość programów sprawdza, czy należy użyć folderu macierzystego czy folderu Dokumenty, w jeden z następujących sposobów:

  • Niektóre programy najpierw szukają w folderze macierzystym plików odpowiadających typowi pliku, który ma być otwarty lub zapisany, np. plików z rozszerzeniem doc lub txt. Jeśli plik z odpowiednim rozszerzeniem zostanie znaleziony, program otworzy folder macierzysty i zignoruje folder Dokumenty. Jeśli plik z odpowiednim rozszerzeniem nie zostanie znaleziony, program otworzy folder Dokumenty.

  • W przypadku innych programów, folder macierzysty jest ignorowany, bez względu na to, czy zawiera jakiekolwiek pliki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania folderów macierzystych, zobacz temat Przypisywanie folderu macierzystego do konta użytkownika lokalnego.


Spis treści