Paikallisten käyttäjätilien tiedostojen hallitseminen

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää kotikansioita ja Omat tiedostot -kansiota käyttäjän tiedostojen keräämiseen yhteen sijaintiin. Käyttäjän tiedostojen sijaitseminen samassa paikassa helpottaa varmuuskopiointiprosessia ja tekee käytönvalvonnan hallinnasta helpompaa.

Kotikansio voi olla paikallinen kansio tai jossakin jaetussa resurssissa sijaitseva kansio. Se voidaan määrittää yksittäiselle käyttäjälle tai useille käyttäjille. Kun kotikansio on määritetty käyttäjälle, se määritetään oletuskansioksi käyttäjän Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita ja kaikkia sellaisia ohjelmia, joille ei ole määritetty työkansiota, varten.

Omat tiedostot -kansiota voi halutessaan käyttää kotikansioiden asemesta, mutta se ei korvaa kotikansioita. Kun käyttäjä yrittää tallentaa tai avata tiedostoa, useimmat ohjelmat päättävät, käytetäänkö kotikansiota vai Omat tiedostot -kansiota, jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Jotkut ohjelmat etsivät ensin kotikansiosta tiedostoja, jotka ovat samaa lajia kuin avattava tai tallennettava tiedosto (esimerkiksi *.doc tai *.txt). Jos kotikansiosta löytyy tiedostoja, joilla on kyseinen tiedostotunniste, ohjelma avaa kotikansion ja ohittaa Omat tiedostot -kansion. Jos tiedostotunnistetta vastaavia tiedostoja ei löydy, ohjelma avaa Omat tiedostot -kansion.

  • Toiset ohjelmat ohittavat kotikansion huolimatta siitä, onko kotikansiossa tiedostoja.

Lisätietoja kotikansioiden määrittämisestä on kohdassa Paikallisen käyttäjätilin kotikansion määrittäminen.


Sisällys