Vianmääritys

Ongelma

Näyttöön tuli Järjestelmän paikalliset käytännöt eivät salli vuorovaikutteista kirjautumista -virhesanoma, tai en voi kirjautua järjestelmään paikallisesti.

Syy: Paikallinen suojauskäytäntö määrittää, voiko käyttäjä kirjautua tietokoneeseen paikallisesti.

Ratkaisu: Lisää käyttäjätili paikalliseen Käyttäjät-ryhmään tai käytä paikallista suojauskäytäntöä Salli kirjautuminen paikallisesti -käyttöoikeuden määrittämiseksi kyseiselle käyttäjälle tai ryhmälle.

Suorita nimellä -komento epäonnistui.

Syy: Toissijainen kirjauspalvelu ei ole käynnissä.

Ratkaisu: Käynnistä toissijainen kirjautumispalvelu

Lisätietoja runas -komennosta on Suorita nimellä -komennon käyttämistä käsittelevässä artikkelissa Microsoftin sivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (sivu voi olla englanninkielinen)).

En voi kirjautua Windows 95- tai Windows 98 -verkkotietokoneeseen.

Syy: Salanasi on yli 14 merkin pituinen.

Ratkaisu: Luo uusi käyttäjätili tai muuta salasana Windows 95- ja Windows 98 -järjestelmien salasanojen 14 merkin enimmäispituuden mukaiseksi.

Tietokoneen hallinnan lisälaajennuksia ei voi käyttää etätietokoneessa.

Syy: Etärekisteripalvelu ei käynnissä etätietokoneessa.

Ratkaisu: Varmista, että etärekisteripalvelu käynnistetään etätietokoneessa. Palvelun käynnistäminen edellyttää tarvittavia käyttöoikeuksia etätietokoneessa.

Huomautus

Tämä virhesanoma voi tulla näkyviin myös, jos etätietokoneessa käytetään Windows 95 -käyttöjärjestelmää. Tietokoneen hallinta ei tue Windows 95 -tietokoneiden etähallintaa.


Sisällys