Felsökning

Vad har du för problem?

Felmeddelandet "Du tillåts inte att logga in interaktivt" visades eller så går det inte att logga in lokalt.

Orsak: Den lokala inloggningen på en dator styrs av en lokal säkerhetsprincip.

Lösning: Lägg till användarkontot i den lokala gruppen Användare eller använd den lokala säkerhetsprincipen och tilldela rättigheten Tillåt lokal inloggning till användaren eller gruppen.

Kommandot runas misslyckades.

Orsak: Tjänsten Secondary Logon körs inte.

Lösning: Starta tjänsten Secondary Logon.

Mer information om kommandot runas finns i avsnittet Använda Kör som (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314). Sidan kan vara på engelska.

Det går inte att logga in på en nätverksdator som kör Windows 95 eller Windows 98.

Orsak: Lösenordet har mer än 14 tecken.

Lösning: Skapa ett nytt användarkonto eller ändra lösenordet så att det är högst 14 tecken långt för Windows 95 och Windows 98.

Det går inte att komma åt snapin-modulerna i Datorhantering på en fjärrdator.

Orsak: Tjänsten Remote Registry körs inte på fjärrdatorn.

Lösning: Kontrollera att tjänsten Remote Registry har startats på fjärrdatorn. Du behöver rätt behörighet på fjärrdatorn för att kunna starta tjänsten.

OBS

Du kanske också får det här felmeddelandet om Windows 95 körs på fjärrdatorn. Datorhanteringen stöder inte fjärråtkomst till datorer med Windows 95.