Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Byta namn på ett lokalt användarkonto
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Användare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Användare

 3. Högerklicka på det användarkonto som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn.

 4. Skriv det nya namnet och tryck på RETUR.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Eftersom kontot behåller sitt SID (Security Identifier) behåller ett namnändrat användarkonto alla andra egenskaper, t.ex. beskrivning, lösenord, gruppmedlemskap, användarprofil, kontoinformation och alla tilldelade behörigheter och rättigheter.

 • Ett användarnamn får inte vara identiskt med andra användar- eller gruppnamn på datorn. Det kan innehålla upp till 20 gemener eller versaler utom följande:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Ett användarnamn får inte bestå av enbart punkter (.) eller mellanslag.

Ytterligare referenser