Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Ta bort en lokal grupp

Ta bort en lokal grupp i Windows-gränssnittet
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Grupper i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Grupper

 3. Högerklicka på den grupp som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Följande standardgrupper kan inte tas bort:

  • Administratörer

  • Ansvariga för säkerhetskopiering

  • Ansvariga för kryptering

  • DCOM-användare

  • Gäster

  • IIS_IUSRS

  • Ansvariga för nätverkskonfigurering

  • Användare av prestandaloggar

  • Användare av prestandaövervakning

  • Privilegierade användare

  • Användare av fjärrskrivbord

  • Ansvariga för replikering

  • Användare

 • En borttagen grupp kan inte återställas.

 • När en lokal grupp tas bort är det bara gruppen som tas bort. Användarkonton, datorkonton eller gruppkonton som ingår i gruppen tas inte bort.

 • Om du tar bort en grupp och sedan skapar en annan grupp med samma gruppnamn måste du ange behörigheterna för den nya gruppen på nytt. Den nya gruppen ärver inte de behörigheter som den gamla gruppen hade.

Ta bort en lokal grupp på en kommandorad
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Ta bort en grupp genom att skriva:

  net localgroup <GroupName> /delete

Ytterligare överväganden

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Följande standardgrupper kan inte tas bort:

  • Administratörer

  • Ansvariga för säkerhetskopiering

  • Ansvariga för kryptering

  • DCOM-användare

  • Gäster

  • IIS_IUSRS

  • Ansvariga för nätverkskonfigurering

  • Användare av prestandaloggar

  • Användare av prestandaövervakning

  • Privilegierade användare

  • Användare av fjärrskrivbord

  • Ansvariga för replikering

  • Användare

 • En borttagen grupp kan inte återställas.

 • När en lokal grupp tas bort är det bara gruppen som tas bort. Användarkonton, datorkonton eller gruppkonton som ingår i gruppen tas inte bort.

 • Om du tar bort en grupp och sedan skapar en annan grupp med samma gruppnamn måste du ange behörigheterna för den nya gruppen på nytt. Den nya gruppen ärver inte de behörigheter som den gamla gruppen hade.

 • Mer information om kommandot net localgroup finns i Hantera lokala grupper från kommandoraden.

Ytterligare referenser