חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

מחיקת קבוצה מקומית

כדי למחוק קבוצה מקומית באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על קבוצות.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/קבוצות

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחק.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • לא ניתן למחוק את הקבוצות הבאות המוגדרות כברירת מחדל:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • משתמשי שולחן עבודה מרוחק

  • Replicator

  • Users

 • לא ניתן לשחזר קבוצה שנמחקה.

 • מחיקת קבוצה מקומית מסירה את הקבוצה בלבד. היא אינה מוחקת את חשבונות המשתמש, את חשבונות המחשב או את חשבונות הקבוצה שהיו חברים בקבוצה זו.

 • אם תמחק קבוצה ולאחר מכן תיצור קבוצה אחרת בעלת אותו שם קבוצה, יהיה עליך להגדיר אישורים חדשים עבור הקבוצה החדשה. הקבוצה החדשה תירש את ההרשאות שהוקצו לקבוצה הישנה.

כדי למחוק קבוצה מקומית באמצעות שורת פקודה
 1. פתח את שורת הפקודה.

 2. כדי למחוק קבוצה, הקלד:

  net localgroup <GroupName> /delete

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • לא ניתן למחוק את הקבוצות הבאות המוגדרות כברירת מחדל:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • Remote Desktop Users

  • Replicator

  • Users

 • לא ניתן לשחזר קבוצה שנמחקה.

 • מחיקת קבוצה מקומית מסירה את הקבוצה בלבד. היא אינה מוחקת את חשבונות המשתמש, את חשבונות המחשב או את חשבונות הקבוצה שהיו חברים בקבוצה זו.

 • אם תמחק קבוצה ולאחר מכן תיצור קבוצה אחרת בעלת אותו שם קבוצה, יהיה עליך להגדיר אישורים חדשים עבור הקבוצה החדשה. הקבוצה החדשה תירש את ההרשאות שהוענקו לקבוצה הישנה.

 • למידע נוסף אודות הפקודה net localgroup, ראה ניהול קבוצות מקומיות משורת הפקודה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים