חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי ליצור חשבון משתמש מקומי
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. בתפריט פעולה, לחץ על משתמש חדש.

 4. הקלד את המידע המתאים בתיבת הדו-שיח.

 5. בחר או נקה את תיבות הסימון עבור:

  • על המשתמש לשנות סיסמה בכניסה הבאה

  • למשתמש אין אפשרות לשנות סיסמה

  • תוקף הסיסמה אינו פג לעולם

  • החשבון לא זמין

 6. לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על סגור.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • שם משתמש אינו יכול להיות זהה לשם משתמש או שם קבוצה אחרים במחשב המנוהל. שם המשתמש יכול להכיל עד 20 תווים באותיות רישיות או תווים באותיות קטנות, מלבד התווים הבאים:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  שם משתמש אינו יכול להכיל נקודות (.) או רווחים בלבד.

 • בתיבות סיסמה ואשר סיסמה, באפשרותך להקליד סיסמה המכילה עד 127 תווים. עם זאת, אם הרשת מורכבת ממחשבים בהם פועל Windows 95 או Windows 98, שקול להשתמש בסיסמאות שאורכן לא עולה על 14 תווים. אם הסיסמה עולה באורכה על 14 תווים, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להתחבר לרשת ממחשבים בהם פועל Windows 95 או Windows 98.

 • השימוש בסיסמאות חזקות ומדיניות סיסמה מתאימה עשוי לסייע בהגנה על המחשב מפני התקפה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים