גליון מאפיינים של <קבוצה>

פריט פרטים

תיאור

מקום להקלדת תיאור חשבון הקבוצה.

חברים

לפירוט החברים בקבוצה המקומית. חשבונות משתמשים במחשב זה יכולים להיות חברים בקבוצה המקומית. אם מחשב זה הוא חלק מתחום, חשבונות משתמשים וקבוצות כלליות מהתחום המקומי ומהתחומים המהימנים יכולים גם להיות חברים בקבוצה המקומית.

הוספה

לחץ כדי להוסיף חשבונות משתמשים או קבוצות כלליות לקבוצה המקומית.

הסר

להסרת חשבון המשתמש או את הקבוצה המקומית הנבחרים מהקבוצה המקומית הנבחרת.


תוכן העניינים