חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי למחוק חשבון משתמש מקומי
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחק.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • כאשר עליך למחוק חשבון משתמש, מומלץ להפוך תחילה את החשבון ללא זמין. כאשר אתה בטוח שהגדרת החשבון כלא זמין לא גרמה לבעיה, באפשרותך למחוק את החשבון בביטחה.

 • לא ניתן לשחזר חשבון משתמש שנמחק.

 • לא ניתן למחוק את חשבון Administrator ואת חשבון Guest.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים