מבט כולל על משתמשים וקבוצות מקומיים

'משתמשים וקבוצות מקומיים', הממוקם ב'ניהול המחשב', הוא אוסף כלים ניהוליים בהם ניתן להשתמש לניהול מחשב מקומי יחיד או מחשב מרוחק. באפשרותך להשתמש ב'משתמשים וקבוצות מקומיים' לאבטחה וניהול של חשבונות וקבוצות משתמשים המאוחסנים במחשב מקומי. באפשרותך להקצות הרשאות וזכויות לחשבון משתמש מקומי או לחשבון קבוצה במחשב מסוים (ורק במחשב זה).

באמצעות 'משתמשים וקבוצות מקומיים', באפשרותך להגביל את יכולתם של משתמשים וקבוצות לבצע פעולות מסוימות על-ידי הקצאה של זכויות ואישורים. זכות מאפשרת למשתמש לבצע פעולות מסוימות במחשב, כגון גיבוי קבצים ותיקיות או כיבוי המחשב. אישור הוא כלל הקשור לאובייקט (בדרך כלל קובץ, תיקיה או מדפסת) והוא קובע לאילו משתמשים תהיה גישה לאובייקט ובאיזו דרך.

לקבלת מידע נוסף, ראה:


תוכן העניינים