תיבת הדו-שיח 'משתמש חדש'

פריט פרטים

שם משתמש

מקום להקלדת שם לזיהוי חשבון המשתמש. שם משתמש אינו יכול להיות זהה לשם משתמש או לשם קבוצה אחרים במחשב המנוהל. שם משתמש יכול להכיל עד 20 תווים באותיות רישיות או תווים באותיות קטנות, מלבד התווים הבאים:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

שם משתמש אינו יכול להכיל נקודות (.) או רווחים בלבד.

שם מלא

מקום להקלדת השם המלא של המשתמש. שיטת עבודה מומלצת היא יצירת שמות סטנדרטיים או מלאים המתחילים תמיד בשם הפרטי (Kevin F. Browne) או בשם המשפחה (.Browne, Kevin F).

תיאור

מקום להקלדת טקסט המתאר את חשבון המשתמש או את המשתמש.

סיסמה

מקום להקלדת סיסמה המכילה עד 14 תווים. סיסמאות הינן תלויות רישיות.

אישור סיסמה

מקום להקלדת הסיסמה פעם נוספת כדי לאמת אותה.

תיבת הסימון על המשתמש לשנות סיסמה בכניסה הבאה

לציון אם על המשתמש לשנות את הסיסמה בכניסה הבאה.

תיבת הסימון למשתמש אין אפשרות לשנות סיסמה

לציון אם המשתמש אינו יכול לשנות את הסיסמה שהוקצתה לו. בדרך כלל אפשרות זו נבחרת רק לחשבונות בהם משתמש יותר מאדם אחד, כגון חשבון Guest. הגדרה זו לא משפיעה על חברים בקבוצה Administrators.

תיבת הסימון תוקף הסיסמה אינו פג לעולם

לציון אם הסיסמה אינה פגה לעולם ועוקפת את ההגדרה גיל סיסמה מרבי במדיניות הסיסמה שבמדיניות קבוצתית. בחר באפשרות זו בעת הקצאת שירותים, כגון Directory Replicator, באמצעות שירותים. הגדרה זו עוקפת את ההגדרה על המשתמש לשנות סיסמה בכניסה הבאה.

תיבת הסימון החשבון אינו זמין

לציון אם החשבון הנבחר אינו זמין.


תוכן העניינים