Dialogboksen Ny bruker

Element Detaljer

Brukernavn

Her skriver du inn et navn som identifiserer brukerkontoen. En bruker kan ikke ha samme navn som andre brukere eller grupper på datamaskinen som behandles. Et brukernavn kan inneholde opptil 20 store eller små bokstaver eller tegn, unntatt følgende:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Et brukernavn kan ikke bare bestå av punktum (.) eller mellomrom.

Fullt navn

Her kan du skrive inn brukerens fullstendige navn. Det er en god idé å etablere en standard for fullstendige navn, slik at de enten alltid starter med fornavnet (Kjetil H. Brun) eller etternavnet (Brun, Kjetil H.).

Beskrivelse

Her kan du skrive inn tekst som beskriver brukerkontoen eller brukeren.

Passord

Her kan du skrive inn et passord på opptil 14 tegn. I passord skilles det mellom store og små bokstaver.

Bekreft passord

Her kan du skrive inn passordet på nytt for å bekrefte det.

Avmerkingsboksen Bruker må endre passord ved neste pålogging

Angir om brukeren må endre passordet ved neste pålogging.

Avmerkingsboksen Bruker kan ikke endre passord

Angir om brukeren ikke kan endre det tilordnede passordet. Dette alternativet er vanligvis bare valgt for kontoer som brukes av mer enn én person, for eksempel kontoen Gjest. Denne innstillingen har ingen innvirkning på medlemmer av Administratorer-gruppen.

Avmerkingsboksen Passord utløper aldri

Angir om passordet aldri utløper, og overstyrer innstillingen Lengste passordalder under Passordpolicy i Gruppepolicy. Velg dette alternativet når du tilordner tjenester, for eksempel Directory Replicator, ved hjelp av Tjenester. Denne innstillingen overstyrer Bruker må endre passord ved neste pålogging.

Avmerkingsboksen Konto er deaktivert

Angir om den merkede kontoen er deaktivert.