Dialogboksen Ny gruppe

Element Detaljer

Gruppenavn

Her skriver du inn et navn som identifiserer den lokale gruppen. En lokal gruppe kan ikke ha samme navn som andre grupper eller brukere på datamaskinen. Et gruppenavn kan inneholde opptil 256 store eller små bokstaver eller tegn, unntatt følgende:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Et gruppenavn kan ikke bare bestå av punktum (.) eller mellomrom.

Beskrivelse

Her kan du skrive inn en beskrivelse av gruppekontoen.

Medlemmer

Viser medlemmene av den lokale gruppen. Brukerkontoer fra denne datamaskinen kan være medlemmer av den lokale gruppen. Hvis denne datamaskinen deltar i et domene, kan brukerkontoer og globale grupper fra det lokale domenet og klarerte domener også være medlemmer av den lokale gruppen.

Legg til

Klikk her for å legge til brukerkontoer eller globale grupper i den lokale gruppen.

Fjern

Fjerner den merkede brukerkontoen eller globale gruppen fra den merkede lokale gruppen.