Du må som et minimum ha gruppemedlemskap i Administratorer for å fullføre denne prosedyren. Se gjennom detaljene under Flere hensyn i dette emnet.

Opprette en lokal gruppe

Slik oppretter du en lokal gruppe ved hjelp av Windows-grensesnittet
 1. Åpne Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Grupper i konsolltreet.

  Hvor?

  • Datamaskinbehandling\Systemverktøy\Lokale brukere og grupper\Grupper

 3. Klikk Ny gruppeHandling-menyen.

 4. Skriv inn et navn på den nye gruppen under Gruppenavn.

 5. Skriv inn en beskrivelse av den nye gruppen i Beskrivelse.

 6. Hvis du vil legge til ett eller flere medlemmer i den nye gruppen, klikker du Legg til.

 7. I dialogboksen for valg av brukere, datamaskiner eller grupper gjør du følgende:

  • Du kan legge til en bruker- eller gruppekonto i denne gruppen ved å skrive inn navnet på brukerkontoen eller gruppekontoen du vil legge til, under Skriv inn objektnavnene som skal velges, og deretter klikke OK.

  • Du legger til en datamaskinkonto i denne gruppen ved å klikke Objekttyper, merke av for Datamaskiner og deretter klikke OK. Under Skriv inn objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet på datamaskinkontoen du vil legge til, og klikker deretter OK.

 8. I dialogboksen Ny gruppe klikker du Opprett, og klikker deretter Lukk.

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • En lokal gruppe kan ikke ha samme navn som andre grupper eller brukere på den lokale datamaskinen som administreres. Navnet på en lokal gruppe kan inneholde opptil 256 store eller små bokstaver eller tegn, unntatt følgende:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Et gruppenavn kan ikke bare bestå av punktum (.) eller mellomrom.

Slik oppretter du en lokal gruppe ved hjelp av en kommandolinje
 1. Åpne en ledetekst.

 2. Opprett en gruppe ved å skrive inn følgende:

  net localgroup <GroupName> /add

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • En lokal gruppe kan ikke ha samme navn som andre grupper eller brukere på den lokale datamaskinen som administreres. Navnet på en lokal gruppe kan inneholde opptil 256 store eller små bokstaver eller tegn, unntatt følgende:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Et gruppenavn kan ikke bare bestå av punktum (.) eller mellomrom.

 • Se Administrere lokale grupper fra kommandolinjen net localgroup.

Flere referanser