Tabellen nedenfor beskriver notasjonen som brukes for å angi kommandolinjesyntaksen.

Notasjon Beskrivelse

Tekst uten hake- eller klammeparenteser

Elementer du må skrive inn som de er vist

<Tekst i vinkelparenteser>

Plassholder som du må legge inn en verdi i

[Tekst i hakeparenteser]

Valgfrie elementer

{Tekst i klammeparenteser}

Samling av påkrevde elementer – velg ett

Loddrett strek (|)

Skilletegn for gjensidig utelukkende elementer; velg ett

Tre prikker (…)

Elementer som kan gjentas