Seuraavassa taulukossa on kuvattu komentorivin syntaksi.

Merkintä Kuvaus

Teksti ilman haka- tai aaltosulkeita

Kohde on kirjoitettava esitetyllä tavalla

<Teksti kulmasulkeiden sisällä>

Muuttuja, jonka tilalle on annettava arvo

[Teksti hakasulkeiden sisällä]

Valinnaiset kohteet

{Teksti aaltosulkeiden sisällä}

Pakollisten arvojen joukko; valitse yksi

Pystyviiva (|)

Toisensa poissulkevien kohteiden joukko; valitse yksi

Kolme pistettä (...)

Kohteet, joita voi toistaa


Sisällys