Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη σήμανση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη σύνταξη γραμμής εντολών.

Σήμανση Περιγραφή

Κείμενο χωρίς αγκύλες ή άγκιστρα

Στοιχεία που πρέπει να πληκτρολογήσετε όπως εμφανίζονται

<Κείμενο μέσα σε αγκύλες>

Σύμβολο κράτησης θέσης στο οποίο πρέπει να δώσετε μια τιμή

[Κείμενο μέσα σε τετράγωνες αγκύλες]

Προαιρετικά στοιχεία

{Κείμενο μέσα σε άγκιστρα}

Σύνολο απαιτούμενων στοιχείων. Επιλέξτε ένα

Κατακόρυφη γραμμή (|)

Διαχωριστής για αμοιβαία αποκλειστικά στοιχεία. Επιλέξτε ένα

Αποσιωπητικά (...)

Στοιχεία με δυνατότητα επανάληψης


Πίνακας περιεχομένων