Φύλλο ιδιοτήτων <Χρήστης> - Γενικά

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Ονοματεπώνυμο

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του χρήστη. Καλό είναι να διαμορφώσετε ένα πρότυπο για τα ονοματεπώνυμα, ώστε να ξεκινούν πάντα είτε με το όνομα (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος) είτε με το επώνυμο (Παπαδόπουλος, Γιώργος).

Περιγραφή

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο που περιγράφει το λογαριασμό χρήστη ή το χρήστη.

Πλαίσιο ελέγχου Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση

Καθορίζει αν ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση.

Πλαίσιο ελέγχου Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης

Καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί ή όχι να αλλάξει τον κωδικό που του έχει εκχωρηθεί. Αυτή η επιλογή συνήθως αφορά λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται από περισσότερα από ένα άτομα, όπως είναι ο λογαριασμός Guest. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα μέλη της ομάδας Administrators.

Πλαίσιο ελέγχου Χωρίς λήξη του κωδικού πρόσβασης

Καθορίζει αν ο κωδικός πρόσβασης έχει ημερομηνία λήξης και παρακάμπτει τη ρύθμιση Μέγιστη διάρκεια κωδικού πρόσβασης στην πολιτική Κωδικός πρόσβασης της πολιτικής ομάδας. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν εκχωρείτε υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα αναπαραγωγής καταλόγου, με χρήση των Υπηρεσιών. Αυτή η ρύθμιση παρακάμπτει τη ρύθμιση Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση.

Πλαίσιο ελέγχου Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος

Καθορίζει αν ο επιλεγμένος λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.

Πλαίσιο ελέγχου Ο λογαριασμός έχει κλειδωθεί

Υποδεικνύει ότι ο λογαριασμός έχει κλειδωθεί, δηλαδή ότι ο χρήστης δεν είναι σε θέση να συνδεθεί.

Αν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμο και επιλεγμένο, ο λογαριασμός δεν είναι κλειδωμένος κατά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο και επιλεγμένο, ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος κατά τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και να ξεκλειδώσετε το λογαριασμό.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να κλειδώσετε πράγματι ένα λογαριασμό. Υπάρχει μόνον ένας τρόπος για να κλειδώσετε ένα λογαριασμό: αν ο χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί περισσότερες φορές από όσες ορίζονται στη ρύθμιση πολιτικής Κωδικός πρόσβασης της πολιτικής ομάδας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση ενός λογαριασμού, απενεργοποιήστε τον. Ο χρήστης, του οποίου ο λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να συνδεθεί, έως ότου ένα μέλος της ομάδας Administrators ενεργοποιήσει το λογαριασμό.


Πίνακας περιεχομένων