Ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ένα νέο στοιχείο ασφαλείας που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν κοινές εργασίες ως μη διαχειριστές (οι οποίοι ονομάζονται "τυπικοί χρήστες" σε αυτήν την έκδοση των Windows), καθώς και ως διαχειριστές, χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσουν χρήστες, να αποσυνδέονται ή να χρησιμοποιούν την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Ένας τυπικός λογαριασμός χρήστη είναι παρόμοιος με το λογαριασμό χρήστη των Microsoft Windows® XP. Οι λογαριασμοί χρήστη, οι οποίοι ανήκουν στην τοπική ομάδα διαχειριστών, εκτελούν τις περισσότερες εφαρμογές ως τυπικοί χρήστες. Επειδή ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη διαχωρίζει τις λειτουργίες χρηστών από τις λειτουργίες διαχειριστών αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα, συνιστά μια σημαντική βελτίωση για αυτή την έκδοση των Windows.

Όταν ένας διαχειριστής συνδέεται με κάποιον υπολογιστή που εκτελεί αυτήν την έκδοση των Windows, στο χρήστη εκχωρούνται δύο ξεχωριστά διακριτικά πρόσβασης. Τα Windows χρησιμοποιούν διακριτικά πρόσβασης, τα οποία περιέχουν μια ιδιότητα μέλους ομάδας για το χρήστη, δεδομένα εξουσιοδότησης και δεδομένα ελέγχου της πρόσβασης, ώστε να ελέγχονται οι πόροι και οι εργασίες, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης. Σε ορισμένες προηγούμενες εκδόσεις των Windows όπως τα Windows XP, ο λογαριασμός διαχειριστή διέθετε ένα διακριτικό πρόσβασης το οποίο περιελάμβανε τα δεδομένα που παρείχαν στο χρήστη πρόσβαση σε όλους τους πόρους των Windows. Αυτό το μοντέλο ελέγχου της πρόσβασης δεν περιελάμβανε ασφαλείς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης ήθελε πράγματι να εκτελέσει μια εργασία που απαιτούσε διακριτικό πρόσβασης διαχειριστή. Συνεπώς, ένα λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας μπορούσε να εγκατασταθεί αυτόματα σε κάποιον υπολογιστή χωρίς να ενημερωθεί ο χρήστης. Αυτή η διεργασία είναι γνωστή ως "ανεπιτήρητη" εγκατάσταση. Επειδή ο χρήστης είχε την ιδιότητα του διαχειριστή, το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα ελέγχου πρόσβασης για να μολύνει τα βασικά αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Σε ορισμένες καταστάσεις ήταν σχεδόν αδύνατο να καταργηθεί το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερη ζημιά.

Η βασική διαφορά μεταξύ ενός τυπικού χρήστη και ενός διαχειριστή σε αυτή την έκδοση των Windows είναι ο βαθμός του ελέγχου που ασκούν στον υπολογιστή. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν την κατάσταση του συστήματος, να απενεργοποιούν το τείχος προστασίας ή μια πολιτική και να εγκαθιστούν μια υπηρεσία ή ένα πρόγραμμα οδήγησης, το οποίο επηρεάζει κάθε χρήστη του υπολογιστή κ.λπ. Οι διαχειριστές μπορούν να εγκαθιστούν λογισμικό για έναν ολόκληρο υπολογιστή. Οι τυπικοί χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση του συστήματος με τον ίδιο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη, ανατρέξτε στην υπηρεσία Βοήθειας και Υποστήριξης.


Πίνακας περιεχομένων