Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Νέος χρήστης.

 4. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου.

 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των παρακάτω πλαισίων ελέγχου:

  • Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση

  • Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης

  • Χωρίς λήξη του κωδικού πρόσβασης

  • Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος

 6. Επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια, πατήστε Κλείσιμο.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα χρήστη ή ομάδας στον υπολογιστή, όπου πραγματοποιείται η διαχείριση. Το όνομα χρήστη μπορεί να περιέχει έως 20 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες, εκτός από τους ακόλουθους:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

 • Στα πεδία Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης μήκους 127 χαρακτήρων το μέγιστο. Αν, ωστόσο, το δίκτυο περιλαμβάνει υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν τα Windows 95 ή τα Windows 98, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι δεν ξεπερνούν τους 14 χαρακτήρες. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει περισσότερους από 14 χαρακτήρες, είναι πιθανό να μην μπορείτε να συνδεθείτε ως χρήστης με ένα δίκτυο υπολογιστών που εκτελούν τα Windows 95 ή τα Windows 98.

 • Η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και των κατάλληλων πολιτικών κωδικού πρόσβασης μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του υπολογιστή σας από επιθέσεις.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων