Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een lokaal gebruikersaccount maken
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Gebruikers

 3. Klik in het menu Actie op Nieuwe gebruiker.

 4. Typ de gewenste gegevens in het dialoogvenster.

 5. Schakel de volgende selectievakjes in of uit:

  • Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen

  • Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen

  • Wachtwoord verloopt nooit

  • Account is uitgeschakeld

 6. Klik op Maken en vervolgens op Sluiten.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Een gebruikersnaam mag niet identiek zijn aan een andere gebruikers- of groepsnaam op de desbetreffende computer. Een gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 20 tekens. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Een gebruikersnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

 • In de vakken Wachtwoord en Bevestig het wachtwoord kunt u een wachtwoord typen van maximaal 127 tekens. Als in het netwerk echter computers met Windows 95 of Windows 98 voorkomen, kunt u beter wachtwoorden gebruiken die niet langer zijn dan 14 tekens. Met langere wachtwoorden kunt u zich mogelijk niet via deze computers bij het netwerk aanmelden.

 • Het gebruik van sterke wachtwoorden en een overeenkomend wachtwoordbeleid kan de computer beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave