Dialoogvenster Nieuwe gebruiker

Onderdeel Details

Gebruikersnaam

Hier typt u de naam van het gebruikersaccount. Een gebruikersnaam mag niet identiek zijn aan een andere gebruikers- of groepsnaam op de desbetreffende computer. Een gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 20 tekens. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Een gebruikersnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

Volledige naam

Hier typt u de volledige naam van de gebruiker. Houd voor volledige namen steeds dezelfde notatie aan. Begin bijvoorbeeld altijd met de voornaam (Koos Splinter) of met de achternaam (Splinter, Koos).

Beschrijving

Hier typt u een beschrijving voor het gebruikersaccount of de gebruiker.

Wachtwoord

Hier typt u een wachtwoord van maximaal veertien tekens. Bij wachtwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Wachtwoord bevestigen

Hier typt u ter bevestiging nogmaals het wachtwoord.

Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen (selectievakje)

Hiermee geeft u op of de gebruiker het wachtwoord bij de volgende aanmelding moet wijzigen.

Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen (selectievakje)

Hiermee bepaalt u of de gebruiker het toegewezen wachtwoord mag wijzigen. Deze optie wordt meestal alleen gebruikt voor accounts die door meerdere personen worden gebruikt, zoals het account Gast. Deze optie heeft geen invloed op leden van de groep Administrators.

Wachtwoord verloopt nooit (selectievakje)

Hiermee bepaalt u of het wachtwoord nooit verloopt. Deze instelling heeft voorrang op de optie Maximale wachtwoordduur in Wachtwoordbeleid in Groepsbeleid. Schakel dit selectievakje in als u services, zoals Directory Replicator, toewijst via het onderdeel Services. Deze instelling heeft voorrang op Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen.

Account is uitgeschakeld (selectievakje)

Hiermee bepaalt u of het geselecteerde account is uitgeschakeld.


Inhoudsopgave