Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een aanmeldingsscript toewijzen aan een lokaal gebruikersaccount
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Gebruikers

 3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste gebruikersaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Typ in het vak Aanmeldingsscript op het tabblad Profiel de bestandsnaam en het relatieve pad van het script.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Aanmeldingsscripts kunnen schadelijke opdrachten bevatten. Wijs een aanmeldingsscript daarom alleen aan een gebruiker toe als u de inhoud ervan kent.

 • Aanmeldingsscripts die op een lokale computer zijn opgeslagen, gelden alleen voor gebruikers die zich bij deze lokale computer aanmelden.

 • Lokale aanmeldingsscripts moeten worden opgeslagen in de gedeelde map Netlogon of in submappen van deze gedeelde map. Als de map niet bestaat, moet u deze maken. Bij aanmeldingsscripts die zijn opgeslagen in een submap van de map Netlogon, geeft u naast de bestandsnaam van het script tevens het relatieve pad naar die map op. Als u bijvoorbeeld het aanmeldingsscript Startup.bat op de locatie \\Computernaam\Netlogon\Mapnaam wilt toewijzen aan een lokale gebruiker, typt u in Aanmeldingsscript het volgende: Mapnaam\Startup.bat

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave