Dialoogvenster Wachtwoord instellen voor <gebruiker>

Onderdeel Details

Nieuw wachtwoord

Hier typt u een wachtwoord van maximaal veertien tekens. Bij wachtwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Wachtwoord bevestigen

Hier typt u ter bevestiging nogmaals het wachtwoord.


Inhoudsopgave