Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

De naam van een lokaal gebruikersaccount wijzigen
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Gebruikers

 3. Klik met de rechtermuisknop op het gebruikersaccount waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 4. Typ de nieuwe gebruikersnaam en druk vervolgens op ENTER.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Aangezien de beveiligings-id (SID) van het account met de gewijzigde naam ongewijzigd blijft, behoudt het gebruikersaccount alle andere eigenschappen, zoals beschrijving, wachtwoord, groepslidmaatschappen, gebruikersprofiel, accountgegevens en eventuele toegewezen machtigingen en gebruikersrechten.

 • Een gebruikersnaam mag niet identiek zijn aan een andere gebruikers- of groepsnaam op de desbetreffende computer. Een gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 20 tekens. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Een gebruikersnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave