Eigenschappenvenster voor <gebruiker>: Profiel

Onderdeel Details

Pad naar gebruikersprofiel

Hier typt u een gebruikersprofielpad naar het gebruikersaccount.

Als u voor het geselecteerde gebruikersaccount een zwervend of verplicht gebruiksprofiel wilt instellen, typt u een netwerkpad met de indeling \\Servernaam\Naam van profielmap\Gebruikersnaam, bijvoorbeeld \\Puma\Profielen\Janj.

Als u een verplicht gebruiksprofiel wilt toewijzen, typt u een netwerkpad met de indeling \\Servernaam\Naam van profielmap\Naam van gebruikersprofiel, bijvoorbeeld \\Puma\Profielen\Janj.

Als u een verplicht gebruikersprofiel wilt toewijzen, moet u ook een vooraf ingesteld gebruikersprofiel kopiëren naar de locatie die u hier opgeeft.

Aanmeldingsscripts

Hier typt u de naam van een aanmeldingsscript. Als het aanmeldingsscript is opgeslagen in een submap van de standaardmap voor aanmeldingsscripts, typt u die submap vóór de bestandsnaam.

Als u bijvoorbeeld het aanmeldingsscript Startup.bat op de locatie \\Computernaam\Netlogon\Mapnaam wilt opgeven, typt u Mapnaam\Startup.bat.

Lokaal pad

Hier geeft u een lokaal pad voor de basismap op. Typ een lokaal pad, bijvoorbeeld C:\Gebruikers\Janja.

Verbinding maken

Hier geeft u een gedeelde netwerkmap op als basismap voor deze gebruiker. Selecteer een stationsletter in het menu.

Met

Hier typt u het netwerkpad voor de basismap van deze gebruiker. Geef bijvoorbeeld station J op en typ vervolgens \\Limburg\Gebruikers\Janja.


Inhoudsopgave