Egenskapssida för <användare> – Profil

Element Information

Profilsökväg

Här anger du sökvägen till användarprofilen för användarkontot.

Om du vill aktivera en övergripande eller nödvändig användarprofil för det markerade användarkontot skriver du nätverkssökvägen i formatet \\servernamn\profilmapp\användarnamn, t.ex. \\puma\profiler\davidp.

Om du vill tilldela en nödvändig användarprofil skriver du nätverkssökvägen i formatet \\servernamn\profilmapp\användarprofil, t.ex. \\puma\profiler\sekreterare.

Om du vill tilldela en nödvändig användarprofil måste du också kopiera en förkonfigurerad användarprofil till den plats som du anger här.

Inloggningsskript

Här skriver du namnet på inloggningsskriptet. Om inloggningsskriptet finns i en underkatalog till inloggningsskriptets standardsökväg kan du anger du den relativa sökvägen före filnamnet.

Om du till exempel vill ange inloggningsskriptet Start.bat som finns i \\Datornamn\Netlogon\Mappnamn skriver du Mappnamn\Startup.bat.

Lokal sökväg

Anger en lokal sökväg som arbetsmapp. Ange en lokal sökväg, t.ex. c:\användare\rajeshp.

Anslut

Anger en delad nätverkskatalog som arbetsmapp för användaren. Välj en enhetsbeteckning på menyn.

Om du vill

Här skriver du nätverkssökvägen för användarens arbetsmapp. Du kan t.ex. skriva enhet J och sedan \\airedale\användare\jeffho.