Du måste minst ha gruppmedlemskap i Administratörer för att kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Skapa en lokal grupp

Skapa en lokal grupp i Windows-gränssnittet
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Grupper i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering\Systemverktyg\Lokala användare och grupper\Grupper

 3. Klicka på Ny gruppÅtgärd-menyn.

 4. Ange ett namn på den nya gruppen i Gruppnamn.

 5. Ange en beskrivning av gruppen i Beskrivning.

 6. Klicka på Lägg till om du vill lägga till en eller flera medlemmar i den nya gruppen.

 7. Gör följande i dialogrutan Användare, dator eller gruppnamn:

  • Om du vill lägga till en användare eller ett gruppkonto i den här gruppen skriver du namnet på användare- eller gruppkontot under Ange de objektnamn som ska väljas och klickar sedan på OK.

  • Om du vill lägga till ett datorkonto i den här gruppen klickar du på Objekttyper, markerar kryssrutan Datorer och klickar sedan på OK. Skriv namnet på datorkontot som du vill lägga till under Ange de objektnamn som ska väljas och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Skapa i dialogrutan Ny grupp och klicka sedan på Stäng.

Ytterligare hänsyn

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Ett namn på en lokal grupp får inte vara identiskt med ett annat grupp- eller användarnamn på den lokala dator som administreras. Det lokala gruppnamnet kan innehålla upp till 256 gemener eller versaler utom följande:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Ett gruppnamn får inte bestå av enbart punkter (.) eller mellanslag.

Skapa en lokal grupp på en kommandorad
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Skapa en grupp genom att skriva:

  net localgroup <GroupName> /add

Ytterligare överväganden

 • När du ska utföra den här proceduren måste du ange autentiseringsuppgifter för administratörskontot på den lokala datorn (om du uppmanas att göra det), eller så måste du vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn.

 • Ett namn på en lokal grupp kan inte vara identiskt med ett annat grupp- eller användarnamn på den lokala dator som administreras. Det lokala gruppnamnet kan innehålla upp till 256 gemener eller versaler utom följande:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Ett gruppnamn får inte bestå av enbart punkter (.) eller mellanslag.

 • Mer information om kommandot net localgroup finns i Hantera lokala grupper från kommandoraden.

Ytterligare referenser