חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

יצירת קבוצה מקומית

כדי ליצור קבוצה מקומית באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על קבוצות.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/קבוצות

 3. בתפריט פעולה, לחץ על קבוצה חדשה.

 4. בתיבה שם קבוצה, הקלד שם עבור הקבוצה החדשה.

 5. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור הקבוצה החדשה.

 6. כדי להוסיף חבר אחד או יותר לקבוצה החדשה, לחץ על הוספה.

 7. בתיבת הדו-שיח בחירת משתמשים, מחשבים או קבוצות, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף חשבון משתמש או קבוצה לקבוצה זו, תחת הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד את שם חשבון המשתמש או הקבוצה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להוסיף חשבון מחשב לקבוצה זו, לחץ על סוגי אובייקטים, בחר בתיבת הדו-שיח מחשבים ולאחר מכן לחץ על אישור. תחת הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור, הקלד את השם של חשבון המחשב שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח קבוצה חדשה, לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על סגור.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • שם קבוצה מקומית לא יכול להיות זהה לכל שם קבוצה או שם משתמש אחרים במחשב המקומי המנוהל. שם הקבוצה המקומית יכול להכיל עד 256 תווים באותיות רישיות או תווים באותיות קטנות, מלבד התווים הבאים:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  אין ליצור שם של קבוצה הכולל נקודות (.) או רווחים בלבד.

כדי ליצור קבוצה מקומית באמצעות שורת פקודה
 1. פתח את שורת הפקודה.

 2. כדי ליצור קבוצה, הקלד:

  net localgroup <GroupName> /add

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • שם קבוצה מקומית אינו יכול להיות זהה לכל שם קבוצה או שם משתמש אחרים במחשב המקומי המנוהל. שם הקבוצה המקומית יכול להכיל עד 256 תווים באותיות רישיות או תווים באותיות קטנות, מלבד התווים הבאים:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  אין ליצור שם של קבוצה הכולל נקודות (.) או רווחים בלבד.

 • למידע נוסף אודות הפקודה net localgroup, ראה ניהול קבוצות מקומיות משורת הפקודה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים