כדי לשמור מידע מוגן במצב מאובטח, סוגים מסוימים של מידע אינם נגישים עוד בעקבות איפוס סיסמה בחשבון משתמש מקומי. סוגים אלה כוללים:

  • דואר אלקטרוני המוצפן באמצעות המפתח הציבורי של המשתמש

  • סיסמאות אינטרנט הנשמרות במחשב

  • קבצים שהמשתמש הצפין

אם ברצונך להימנע מאובדן סוג נתונים זה, אל תאפס סיסמה של משתמש. בעת יצירת חשבון משתמש מקומי חדש, הורה למשתמש ליצור דיסק לאיפוס הסיסמה. כך, אם המשתמש שוכח את הסיסמה, ניתן להשתמש בדיסק לאיפוס הסיסמה כדי לאפס את הסיסמה מבלי לאבד נתונים. במקרה שמשתמש שוכח את הסיסמה לחשבון משתמש של תחום, יש לאפס את הסיסמה באופן ידני.

למידע נוסף אודות מה עליך לדעת לפני איפוס הסיסמה, חפש בעזרה ותמיכה אחר הנושא "מהם הסיכונים באיפוס סיסמה?"


תוכן העניינים