W celu zachowania bezpieczeństwa informacji chronionych po zresetowaniu hasła konta użytkownika lokalnego niektóre typy informacji będą już niedostępne. Są to między innymi:

  • wiadomości e-mail zaszyfrowane przy użyciu klucza publicznego użytkownika,

  • hasła internetowe zapisane na komputerze,

  • pliki zaszyfrowane przez użytkownika.

Aby uniknąć utraty danych tego typu, nie należy resetować hasła użytkownika. Kiedy zostanie utworzone nowe konto użytkownika lokalnego, użytkownik ten powinien utworzyć dysk resetowania hasła. Jeśli później zapomni hasło, za pomocą dysku resetowania hasła będzie można zresetować hasło bez utraty danych. Jeśli użytkownik zapomni hasło do konta użytkownika domeny, hasło trzeba zresetować ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących resetowania hasła, należy wyszukać w Pomocy i obsłudze technicznej temat „Jakie ryzyko wiąże się z resetowaniem hasła?”.


Spis treści