Zarządzanie grupami lokalnymi z wiersza polecenia

Aby zarządzać grupami lokalnymi, można skorzystać z narzędzia wiersza polecenia opisanego w poniższej tabeli.

Nazwa Opis

net localgroup

To polecenie dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy lokalne.

Informacje na temat polecenia net localgroup można znaleźć w wykazie narzędzi wiersza polecenia A-Z (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)). W wykazie należy kliknąć literę N, łącze Net services commands, a następnie łącze Net localgroup.

Dodatkowe narzędzia wiersza polecenia są dostępne w folderze Support tools na dysku CD produktu.


Spis treści