Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby usunąć konto użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Jeśli trzeba usunąć konto użytkownika, zaleca się uprzednie wyłączenie go. Po upewnieniu się, że wyłączenie tego konta nie spowodowało problemów, można je bezpiecznie usunąć.

 • Usuniętego konta użytkownika nie można odzyskać.

 • Kont Administrator i Gość nie można usunąć.

Dodatkowe informacje


Spis treści