Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby utworzyć konto użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Nowy użytkownik.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz odpowiednie informacje.

 5. Zaznacz lub wyczyść następujące pola wyboru:

  • Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

  • Użytkownik nie może zmienić hasła

  • Hasło nigdy nie wygasa

  • Konto jest wyłączone

 6. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak nazwa innego użytkownika lub grupy na administrowanym komputerze. Nazwa użytkownika może zawierać maksymalnie 20 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Nazwa użytkownika nie może składać się z samych kropek (.) lub spacji.

 • W polach Hasło i Potwierdź hasło można wpisać hasło składające się z maksymalnie 127 znaków. Jeśli jednak sieć składa się z komputerów z systemami Windows 95 lub Windows 98, lepiej używać haseł o długości nieprzekraczającej 14 znaków. Jeśli hasło ma więcej niż 14 znaków, zalogowanie się do sieci przy użyciu komputerów z systemem Windows 95 lub Windows 98 może być niemożliwe.

 • Użycie silnych haseł i właściwych zasad haseł zwiększa ochronę komputera przed atakiem.

Dodatkowe informacje


Spis treści