Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Usuwanie grupy lokalnej

Aby usunąć grupę lokalną przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Grupy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Grupy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Nie można usunąć następujących grup domyślnych:

  • Administratorzy

  • Operatorzy kopii zapasowych

  • Operatorzy kryptograficzni

  • Użytkownicy DCOM

  • Goście

  • IIS_IUSRS

  • Operatorzy konfiguracji sieci

  • Użytkownicy dzienników wydajności

  • Użytkownicy monitora wydajności

  • Użytkownicy zaawansowani

  • Użytkownicy pulpitu zdalnego

  • Replikator

  • Użytkownicy

 • Usuniętej grupy nie można odzyskać.

 • Usunięcie grupy lokalnej powoduje usunięcie samej grupy. Nie są usuwane konta użytkowników, konta komputerów ani konta grup, które były członkami tej grupy.

 • Po usunięciu grupy i utworzeniu innej grupy o tej samej nazwie należy ustawić nowe uprawnienia dla nowej grupy. Nowa grupa nie odziedziczy uprawnień przyznanych starej grupie.

Aby usunąć grupę lokalną przy użyciu wiersza poleceń
 1. Otwórz okno wiersza polecenia.

 2. Aby usunąć grupę, wpisz:

  net localgroup <GroupName> /delete

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Nie można usunąć następujących grup domyślnych:

  • Administratorzy

  • Operatorzy kopii zapasowych

  • Operatorzy kryptograficzni

  • Użytkownicy DCOM

  • Goście

  • IIS_IUSRS

  • Operatorzy konfiguracji sieci

  • Użytkownicy dzienników wydajności

  • Użytkownicy monitora wydajności

  • Użytkownicy zaawansowani

  • Użytkownicy pulpitu zdalnego

  • Replikator

  • Użytkownicy

 • Usuniętej grupy nie można odzyskać.

 • Usunięcie grupy lokalnej powoduje usunięcie samej grupy. Nie są usuwane konta użytkowników, konta komputerów ani konta grup, które były członkami tej grupy.

 • Po usunięciu grupy i utworzeniu innej grupy o tej samej nazwie należy ustawić nowe uprawnienia dla nowej grupy. Nowa grupa nie dziedziczy uprawnień udzielonych starej grupie.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia net localgroup, zobacz temat Zarządzanie grupami lokalnymi z wiersza polecenia.

Dodatkowe informacje


Spis treści