Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Διαγραφή μιας τοπικής ομάδας

Για να διαγράψετε μια τοπική ομάδα με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Groups.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Groups

 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Οι παρακάτω προεπιλεγμένες ομάδες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • Remote Desktop Users

  • Πρόγραμμα αναπαραγωγής

  • Users

 • Δεν είναι δυνατό να γίνει ανάκτηση μιας διαγραμμένης ομάδας.

 • Η διαγραφή μιας τοπικής ομάδας καταργεί μόνον την ομάδα. Δεν διαγράφει τους λογαριασμούς χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, οι οποίοι υπήρξαν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.

 • Αν διαγράψετε μια ομάδα και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια άλλη ομάδα με το ίδιο όνομα, θα πρέπει να ορίσετε νέα προνόμια για τη νέα ομάδα. Η νέα ομάδα δεν θα κληρονομήσει τα προνόμια που είχαν εκχωρηθεί στην παλιά.

Για να διαγράψετε μια τοπική ομάδα με χρήση μιας γραμμής εντολών
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.

 2. Για να διαγράψετε μια ομάδα, πληκτρολογήστε:

  net localgroup <GroupName> /delete

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Οι παρακάτω προεπιλεγμένες ομάδες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • Remote Desktop Users

  • Πρόγραμμα αναπαραγωγής

  • Χρήστες

 • Δεν είναι δυνατό να γίνει ανάκτηση μιας διαγραμμένης ομάδας.

 • Η διαγραφή μιας τοπικής ομάδας καταργεί μόνον την ομάδα. Δεν διαγράφει τους λογαριασμούς χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, οι οποίοι υπήρξαν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.

 • Αν διαγράψετε μια ομάδα και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια άλλη ομάδα με το ίδιο όνομα, θα πρέπει να ορίσετε νέα προνόμια για τη νέα ομάδα. Η νέα ομάδα δεν θα κληρονομήσει τα προνόμια που είχαν εκχωρηθεί στην παλιά.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή net localgroup, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση τοπικών ομάδων από τη γραμμή εντολών.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων